Daňová evidence

Vedení daňové evidence nebo-li jedoduché účetnictví využijí klienti, kteří podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zabezpečujeme komplexní služby, které souvisí s vedením a zpracováním daňové evidence dle aktuální daňových předpisů s velkým důrazem na ekonomické zájmy klienta. Samozřejmostí je poradenský servis souvísející s vedením daňové evidence, včetně poskytování odborných konzultací až po zastupování v jednání se správními úřady.

Daňovou evidenci mohou vést všichni drobní podnikatelé, kteří mají roční obrat menší než 15 000 000 Kč a nejsou zapsáni v obchodním rejstříku.

 • Kompletní evidence agendy pokladna, banka, pohledávky a závazky
 • Přehled majetků a závazků
 • Vedení peněžního deníku
 • Vedení evidence skladů a skladových hospodářství
 • Daňové poradenství
 • Vyúčtování cestovních nákladů a služebních cest
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Zpracování k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani atd.

Pracujeme s těmito účetními softwary

Nejste spokojení s EET?
Nastavíme Vám jednodušší řešení.

 • Jednoduché evidování tržeb
 • Pohlídáme, aby doklad splňoval formální znaky EET
 • Nastavíme různé přístupové práva uživatelům
 • Nastavíme ideální řešení pro rychlý prodej
 • Zajistíme Vám aplikaci pro mobilní telefon, která umožní účtování z terénu