Daňová přiznání

Zpracujeme pro vás všechna daňová přiznání. Jsme vám k dispozici od kompletace podkladů pro sestavení daňového přiznání až po jejich odevzdání správci daně. V této souvislosti nabízíme i revizi daňových přiznání. Ručíme za formální správnost všech daňových přiznání v souladu se zákonnými předpisy.

Daňová přiznání FO

Daňová přiznání PO

Přiznání k DPH

Přiznání k silniční dani

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Co je potřeba předložit ke zpracování daňového přiznání?

 • osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa)
 • číslo bankovního účtu, na které chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)
 • doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy za aktuální rok
 • potvrzení školy o studiu
 • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P
 • údaje o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů) – celé jméno a rodné číslo (popř. rodný list), u dětí od 15 let potvrzení o jejich studiu, prohlášení manžela/manželky, že na dané děti neuplatňuje slevu
 • údaje o manželce/manželovi bez vlastních příjmů (resp. s příjmy max do 68.000,- Kč za rok, do těchto příjmů se nepočítá většina sociálních dávek) – celé jméno, rodné číslo a prohlášení toho manžela/manželky
 • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní nebo penzijní pojištění
 • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
 • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely
 • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve
 • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci
 • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Pracujeme s těmito účetními softwary

Nejste spokojení s EET?
Nastavíme Vám jednodušší řešení.

 • Jednoduché evidování tržeb
 • Pohlídáme, aby doklad splňoval formální znaky EET
 • Nastavíme různé přístupové práva uživatelům
 • Nastavíme ideální řešení pro rychlý prodej
 • Zajistíme Vám aplikaci pro mobilní telefon, která umožní účtování z terénu