Vedení daňové evidence nebo-li jednoduché účetnictví využijí klienti, kteří podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zabezpečujeme komplexní služby, které souvisí s vedením a zpracováním daňové evidence dle aktuální daňových předpisů s velkým důrazem na ekonomické zájmy klienta. Samozřejmostí je poradenský servis souvísející s vedením daňové evidence, včetně poskytování odborných konzultací až po zastupování v jednání se správními úřady.

Daňovou evidenci mohou vést všichni drobní podnikatelé, kteří mají roční obrat menší než 15 000 000 Kč a nejsou zapsáni v obchodním rejstříku.

  • Kompletní evidence agendy pokladna, banka, pohledávky a závazky
  • Přehled majetků a závazků
  • Vedení peněžního deníku
  • Vedení evidence skladů a skladových hospodářství
  • Daňové poradenství
  • Vyúčtování cestovních nákladů a služebních cest
  • Zpracování přiznání k DPH
  • Zpracování k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani atd.