Online poradna

Máte nějaké dotazy? Napište nám.

Zašlete nám svůj dotaz k daňové problematice. V nejbližší možné době jej zdarma zodpovíme a naši odpověď zveřejníme na tomto místě. Rádi také zveřejníme Vaše příspěvky a názory k tématům blízkým naší webové stránce.


Daň z příjmů fyzických osobDaň z příjmů právníckých osobDaň z přidané hodnotyOstatní

Dobrý den, finanční úřad mě neuznal daňovou slevu na manželku za zdaňovací období 2015. Důvodem byly příjmy za PPM ve zdaňovacím období 2015.Ty měla 66 990,-Kč (Do příjmů PPM započítali i příjmy PPM ZE ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ 2014, které byly vyplaceny 7.1.2015 dle zákona o daních). Zákon o daních § 35ba říká, že má na slevu nárok pokud za zdaňovací období nepřesáhnou její příjmy 68 000,- Kč. Není v zákoně nic psáno, že ze závislé činnosti do zdaňovacího období 2015 patří i příjmy, z přelomu prosince 2014 a ledna 2015, za zdaňovací období 2014. Je to správně? Děkuji Radka S.

Dobrý den, paní Radko,

dle našeho názoru postupoval Finanční úřad správne.

Peněžitá pomoc v mateřství je (na rozdíl od např. rodičovského příspěvku) považována za příjem. Relevantní je potom reálný příjem, přijatý v daném zdaňovacím období. 

Hezký den. R. Farský

Dobrý den. Našetřil jsem nějaké peníze a chtěl bych investovat do projektu, který půjčuje peníze. Chci se zeptat jestli mám povinnost odvádět daně z tohoto příjmu. Děkuji

Dobrý den,

nevím, jak bude koncipována Vaše smlouva s danným projektem. Předpokládám však, že Váš příjem bude mít charakter úroku. Jedná se tedy o příjem dle §8 zákona o dani z příjmů.

V takovém případě jste povinnen podat daňové přiznání a své příjmy zdanit.

S pozdravem
R. Farský

Dobrý den, v současné době mám tři brigády,dvě mám na DPČ a jednu na DPP. „Růžový papír“ mám podepsaný u jedné z DPČ. Zajímalo by mě,když budu mít dohromady měsíční výdělek ze všech tří víc jak 10 tisíc,tak kolik, kdy a jak budu muset přiznávat? Jsem student a všude mám doložené potvrzení o studiu. Děkuji za odpověď. Pavla Chudá

Dobrý den, paní Chudá,

pokud máte v jednom kalendářním roce 2017 dva a více souběžných pracovních poměrů, což dohoda o pracovní činnosti (DPČ) splňuje, budete povinna podat vlastní přiznání k dani z příjmů, a to nejpozději k 1.4.2018.

Požádejte své zaměstnavatele o vystavení „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění “ a u DPP o „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, plynoucích na základě dohod o provedení práce“.

Tato potvrzení, nemáte-li žádné další příjmy, budou sloužit k vyplnění daňového přiznání a výpočtu výše daňové povinnosti.

R. Farský

Dobrý den, vlastním kmenové listy jedné společnosti, které budu odprodávat jednateli. Kmenový list je vy výši 50 000 Kč, ale reálná prodejní hodnota pouze 25 000 Kč. V jaké výši bude daňový náklad? Děkuji Karel T.

Dobrý den, pane Karle,

od 1.7.2017 platí novela zákona o dani z příjmu právnických osob a týká se i Vašeho problému.

Novela zavádí daňový režim kmenového listu, který není podle účetních předpisů oceňován reálnou hodnotou. Pokud dojde k prodeji tohoto kmenového listu, je jeho nabývací cena daňově účinným nákladem jenom do výše tržby z jeho prodeje.
U mikroúčetních jednotek, kterým zákon o účetnictví neukládá povinnost přeceňování cenných papírů reálnou hodnotou, je při jejich prodeji daňovým nákladem nabývací cena cenného papíru (který je u jiných účetních jednotek oceňován reálnou hodnotou), bez omezení výší příjmů.

Přeji hezký den.
R. Farský

Dobrý den, jak změnila novela zákona o dani z příjmu právnických osob odepisování nehmotného majetku? Vím, že platí od poloviny 2017, ale úplně jsem to nepochopil. Prosím o vysvětlení. Děkuji

Dobrý den,

novela zákona o dani z příjmu platí od 1.7.2017.

Pro příslušné kategorie nehmotného majetku se pevně stanovená doba odpisování změnila na dobu minimální. To znamená, že poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek daňově odpisovat i delší dobu (větší počet měsíců), ovšem při zachování stávajících podmínek zakotvených v § 32a ZDP, zejména při zachování pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů.

Podle Přechodného ustanovení se nové znění zákona použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely zákona.

Přeji hezký den.
R. Farský

Dobrý den, jsem čech a koupil jsem si na Slovensku apartmán za účelem pronájmu (ubytování)a zaregistroval jsem se i tam k DPH. Teď bych chtěl to DPH vrátit a nevím jak postupovat . Zda požádat o DPH v SK a jak postupovat a nebo požádat tady prostřednictvím zvláštní žádosti o vrácení DPH zaplacené v EU § 82. Děkuji za info Kos.

Dobrý den, pane Kosi,

jste-li registrován k DPH na Slovensku, budete muset postupovat podle slovenských zákonů. Tj. především podat slovenské přiznání k DPH a v něm vypořádat daň z přidané hodnoty, která se týká Vašeho podnikání či příjmů z nájemného na Slovensku.

S pozdravem

R. Farský

Dobrý den, polovinu roku jsem byla OSVČ a předchozí roky jsem uplatnovala výdaje paušálem. V roce 2017 jsem od léta musela přejít díky obratu na plátce DPH, tudíž vedu účetnictví. Zajímá mě jak budu počítat dan z přijmu FO. Budu podávat 2 přiznání? Jedno za první polovinu, kde budu mít paušálem výdaje a druhé ve kterém budu mít účetnictví? Nebo se to vše spojí v jedno a uplatním na celý rok skutečné náklady? děkuji za odpoved

Dobrý den,

pokud jste se stala v průběhu roku plátcem DPH, nejste povinna vést účetnictví, ale pouze evidenci pro účely DPH, ve které budou zaznamenány všechna přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění týkající se DPH.

Pro potřeby daně z příjmů můžete i nadále vést daňovou evidenci a využívat tzv. paušálních výdajů pro výpočet svého daňového základu daně z příjmu fyzických osob.

Bylo by dobré zmínit, že evidence pro účely DPH a daňová evidence se ve svých výsledcích rozcházení neboť pro účely DPH evidujete již vystavené a přijaté daňové doklady, kdežto pro účely daňové evidence zaznamenáváte až uskutečněné platby.

V případě, že jste překročila obrat 25 000 000 Kčza kalendářní rok, nastává nutnost vést účetnictví.

S pozdravem

R. Farský

Dobrý den, jsem zaměstnanec a od příštího roku budu pronajímat nově koupený byt. Ráda bych se zeptala, zda se mi tím (například díky zrychlenému odpisování) může snížit i daň z příjmu. Případně zda by se nevyplatilo byt pronajímat jako živnostník a uplatňovat daňovou ztrátu. Děkuji

Dobrý den,
daňová ztráta z pronájmu nemovitosti dle §9 zákona o dani z příjmů nemůže kompenzovat dílčí daňový základ z příjmů ze zaměstnání dle §6 zákona o dani z příjmů.
Tato kompenzace není možná ani v případě, že nemovitost je součástí obchodního majetku a zdanění příjmů se řídí §7 zákona o dani z příjmů, tedy příjmům z podnikání.
Pokud však podnikáte a máte kladný dílčí daňový základ z příjmů z podnikání dle §7 zákona o dani z příjmů, můžete ztrátu z pronájmu nemovitosti zařazené do obchodního majetku kompenzovat se svými ostatními příjmy z podnikání dle §7 zákona o dani z příjmů.
Pro úplnost uvádím, že kompenzace dílčího daňového základu a daňové ztráty je možná i mezi příjmy z podnikání dle §7 zákona o dani z příjmů a příjmy z nájmu dle §9 zákona o dani z příjmů.

R.Farský

Pracujeme s těmito účetními softwary

Nejste spokojení s EET?
Nastavíme Vám jednodušší řešení.

  • Jednoduché evidování tržeb
  • Pohlídáme, aby doklad splňoval formální znaky EET
  • Nastavíme různé přístupové práva uživatelům
  • Nastavíme ideální řešení pro rychlý prodej
  • Zajistíme Vám aplikaci pro mobilní telefon, která umožní účtování z terénu