Účetnictví

V rámci vedení účetnictví pro firmy (dříve podvojné účetnictví), zajišťujeme kompletní účetní a daňovou agendu.

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • evidence pohledávek a závazků
 • přehled majetku
 • vedení skladového hospodářství
 • sestavení účetní závěrky a uzávěrky
 • sestavení výkazů zisků a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní uzávěrce
 • zpracování přiznání k DPH, k dani z příjmu atd.
 • daňové poradenství

Součástí je poskytování doprovodných služeb, jako je poskytování pravidelných informací o stavu účetnictví, propočet daňové povinnosti, upozorňování na rizikové položky apod. Dále klientům asistujeme při faktických invertarizacích zboží či pokladní hotovosti.

Kdo má povinnost vést podvojné účetnictví?

 • právnické osoby, které mají sídlo v České republice
 • zahraniční právnické osoby, které podnikají na území České republiky
 • fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku
 • fyzické osoby, pokud jejich obrat přesáhnul částu 25 000 000 Kč
 • fyzické osoby, na základě svého rozhodnutí

Nejčastější chybou mezi OSVČ je to, že se z důvodu neznalosti právních předpisů při zahájení podnikatelské činnosti zaregistrují do obchodního rejstříku, aniž by k tomu existoval důvod. Z tohoto titulu musí vést účetnictví.

Pracujeme s těmito účetními softwary

Nejste spokojení s EET?
Nastavíme Vám jednodušší řešení.

 • Jednoduché evidování tržeb
 • Pohlídáme, aby doklad splňoval formální znaky EET
 • Nastavíme různé přístupové práva uživatelům
 • Nastavíme ideální řešení pro rychlý prodej
 • Zajistíme Vám aplikaci pro mobilní telefon, která umožní účtování z terénu